فروشگاه های معتبر ارگانیک را بشناسید!

پس از معرفی کامل محصولات ارگانیک و تمامی موارد موثر در قیمت این محصولات در اینجا می خواهیم فروشگاه های معتبر فیزیکی ارگانیک در مشهد را به شما معرفی کنیم.
مهمترین فروشگاه ارگانیک در مشهد که مورد تایید انجمن ارگانیک نیز می باشد فناور نفیس فرآورده سبز مرتبط به دانشگاه فردوسی مشهد است که آدرس آن :

محصولات ارگانیک

مشهد – دانشگاه فردوسی –  جنب دانشکده کشاورزی – رو به روی امور دانشجویی

دیگر فروشگاه هایی که تا کنون پیدا شده عبارتند از :

شهر اسم صاحب آدرس و تلفن
مشهد آروین آقای محمد علی قندهاریان بلوار پیروزی نبش پیروزی ۵۴
مشهد خانه زیتون آقای سید مظاهر بلوار دستغیب( سه راه فلسطین)، دستغیب ۱۳
مشهد محصول خوب   احمدآباد بلوار بعثت بین ۲ و ۴
مشهد فروشگاه خورش باشی علیرضا ماند نیاسر بین وکیل آباد ۱۷ و ۱۹
مشهد کاریز سبز آقای شایسته نبش وکیل آباد ۲۳

دیدگاه‌ها (۰)

*
*