محصولات نانو

محصولات نانو
محصولات نانو با پیشرفت این فناوری با این تکنولوژی وارد بازار شده است و روز به روز محصولات جدیدتری با این فناوری ساخته میشود نمونه های این محصولات را در اینجا معرفی میکنیم.

محصولات نانو

محصولات کشاورزی که شامل مواردی همچون کودها و سم ها است

محصولات ساختمانی مانند عایق ها، رزین ها و آبگریزهای ساختمانی


محصولات آرایشی و بهداشتی مانند ضدعفونی کننده ها و محصولاتی برای پوست


برای خودرو همچون شوینده ها و دستمال ها و محافظ ها


برای منزل مانند شوینده ها لکه بر و دستمالها

منسوجات مانند جوراب و لباس زیر، و خوشبو کننده ها مانند خوشبو کننده هوا، خودرو، کفش، بدن و گیاهی

محصولات نانو
محصولات نانو با پیشرفت این فناوری وارد بازار شده است و روز به روز محصولات جدیدتری با این فناوری ساخته میشود نمونه های این محصولات را در اینجا معرفی میکنیم.

کشاورزی که شامل مواردی همچون کودها و سم ها است، محصولات ساختمانی مانند عایق ها، رزین ها و آبگریزهای ساختمانی،
محصولات آرایشی و بهداشتی مانند ضدعفونی کننده ها و محصولاتی برای پوست،
برای خودرو همچون شوینده ها و دستمال ها و محافظ ها
برای منزل مانند شوینده ها لکه بر و دستمالها، منسوجاتمانند جوراب و لباس زیر، و خوشبو کننده ها مانند خوشبو کننده هوا، خودرو، کفش، بدن و گیاهی

فناوری نانو که در آینده نزدیک تمامی حوزه های زندگی را در بر میگیرد و بر تمامی ابعاد زندگی تاثیر می گذارد در بسیاری از قسمت ها در حال پیشرفت است.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*